Цитат Обич

Толкова е модерно да мразиш, колкото е модерно да обичаш.